Cites De La Vida

Més de 125 cites del savi Robin Williams per inspirar amb el riure