Cites De La Vida

165+ millors cites de Chuck Palahniuk: selecció exclusiva