Cites De La Vida

85+ millors cites de Jesucrist: vida canviant i atemporal